Strona główna

Szanowni Czytelnicy, od roku akademickiego 2016/201, czyli początku kadencji 2016-2020 Władz rektorskich i dziekańskich naszego Uniwersytetu, nowe czasy nastały również w uczelnianym czasopiśmie. Na poczatku każdego miesiąca otrzymują Państwo odświeżony, zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i szaty graficznej, miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”. Historia MDW sięga roku 1969, kiedy to decyzją ówczesnego Rektora prof. Bolesława Górnickiego został powołany do życia „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie”. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat periodyk ewoluował. Mamy nadzieję, że zmienione pismo zyska sobie grono nowych Odbiorców, a wierni Czytelnicy nadal będą chętnie sięgali po nasz miesięcznik. Zapraszamy do współpracy wszystkich Członków Społeczności Akademickiej, nasze łamy są dla Państwa otwarte. Czekamy również na Państwa opinie pod adresem: mdw@wum.edu.pl.

Zespół redakcyjny

W numerze 12/2016 m.in.:

  • Wywiad z Dziekanem I Wydziału Lekarskiego - prof. Pawłem Włodarskim
  • Pionierska operacja w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
  • Dyplomatorium na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
  • LXXXII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
  • XXVI Sesja Noblowska
  • Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego
  • Spotkanie wigilijne
  • Wywiad z Urszulą Dudziak, wokalistką jazzową - Wszystko jest możliwe


W numerze 11/2016 m.in.:

• Wywiad z Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztofem J. Filipiakiem 
• Inauguracja Roku Akademickiego 
• Immatrykulacje Wydziałowe 
• Wywiad z prof. Anną Barańczyk-Kuźmą – Kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii WUM 
• Dzieje Wydziału Farmaceutycznego 
• Nagrody Naukowe POLITYKI – prezentacje finalistów z WUM: dr. Marcina Krawczyka oraz dr Małgorzaty Rydzanicz 
• Studenci Karol Deutsch i Sonia Borodzicz w rozmowie z okazji otrzymania Diamentowego Grantu 
• Rozmowa z dr. Michałem Oleszczykiem – Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni