Strona główna

Szanowni Czytelnicy, od roku akademickiego 2016/2017, czyli początku kadencji 2016-2020 Władz rektorskich i dziekańskich naszego Uniwersytetu, nowe czasy nastały również w uczelnianym czasopiśmie. Na poczatku każdego miesiąca otrzymują Państwo odświeżony, zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i szaty graficznej, miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”. Historia MDW sięga roku 1969, kiedy to decyzją ówczesnego Rektora prof. Bolesława Górnickiego został powołany do życia „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie”. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat periodyk ewoluował. Mamy nadzieję, że zmienione pismo zyska sobie grono nowych Odbiorców, a wierni Czytelnicy nadal będą chętnie sięgali po nasz miesięcznik. Zapraszamy do współpracy wszystkich Członków Społeczności Akademickiej, nasze łamy są dla Państwa otwarte. Czekamy również na Państwa opinie pod adresem: mdw@wum.edu.pl.

Zespół redakcyjny

 


  W numerze 2/2017 m.in.:

  • Wywiad z Dziekanem II Wydziału Lekarskiego prof. Markiem Kuchem
   • Kręcimy się już 25 lat – rozmowa z Jurkiem Owsiakiem, Prezesem Zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
   • Program „Bezpieczny Poród”
   • IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym
   • Rozmowy na temat stypendium Fundacji Fulbrighta z: Justyną Janiszewską (dyrektorem wykonawczym Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta) oraz dr. hab. Markiem Postułą (stypendystą Programu Fulbrighta)
   • Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
   • Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w rekrutacji 2016/2017
   • Pink Lips Project na WUM

  Pobierz PDF nr 2/2017