Jesteś tutaj

(1-2) 2003

Wersja PDF

1-2/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
Sympozjum „Medycyno, dokąd zmierzasz” 5
Wystąpienie Rektora AM 6
Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 7
W. Chrostowski
„Umieranie i śmierć w tradycji biblijnej”

8
Promocja na II Wydziale Lekarskim 14
Wystąpienie Rektora AM w Warszawie 14
Wystąpienie Dziekana II Wydziału Lekarskiego 16
Lista wyróżnionych absolwentów, doktorów i doktorów habilitowanych 17
M. Jakóbisiak
10 rocznica powstania Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury

18
I. Wawer, R. Rudowski
Informatyzacja AM

20
D. Bobilewicz
Konferencja dotycząca aktualnych problemów diagnostyki laboratoryjnej

22
Konferencja na temat kształcenia ustawicznego lekarzy 24
Wystąpienie Rektora AM 25
Wystąpienie Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej 26
K. Schreyer
Jaki powinien być system kształcenia ustawicznego dla lekarzy pracujących poza szpitalami i ośrodkami akademickimi?

26
Medycyna 31
K. Bobrowska
Badania diagnostyczne w raku jajnika

31
Dydaktyka 35
P. Małkowski, B. Jaroszyńska
Akredytacja Wydziału Nauki o Zdrowiu

35
H. Cieślak, M. Sulewska
Podstawy pielęgniarstwa i ich znaczenie w kształceniu studentów na poziomie licencjackim

36
Targi Edukacyjne w Norwegii 37
A. Zimniak
Festiwal Nauki na Wydziale Farmacji

38
Nauka 48
Granty Komitetu Badań Naukowych 48
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – Oferta dla nauki na rok 2003 55
Stypendia Fundacji Nauki Polskiej dla młodych naukowców 56
Polemiki 57
G. Opolski
List do tygodnika „Wprost”

57
Nominacje 58
Prof. dr hab. A. J. Barańczyk-Kuźma 59
Prof. dr hab. B. Rymkiewicz-Kluczyńska 60
Dyr. T. Goździkiewicz 61
Historia medycyny 62
T. Kocoń
Otwarcie Muzeum Zamku Ujazdowskiego i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie

62
T. Kocoń
Lekarze patroni ulic Warszawy – L. Rydygier

63
Pro memoria 64
Wspomnienie o prof. Jacku Brzezińskim 64
Z życia studentów 66
A. Matysiak  
Kalendarium wydarzeń imprez studenckich 66
Studenckie Towarzystwo Naukowe AM w Warszawie 67
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Medyków 68
Konferencje Studenckich Towarzystw Naukowych 70
Informacja o Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA 71
Nowości wydawnicze 74
„Kardiologia praktyczna” 74
Kalendarz Imprez Medycznych 2003 75
Komunikaty 76