Jesteś tutaj

(1) 2004

Wersja PDF

1/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Sieradzka
Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego 5
J. Stelmachów
Wystąpienie Dziekana 6
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora AM 7
Obrony prac doktorskich 9
Medycyna 11
A. Abramczyk
Otyłość - choroba społeczna. Możliwości leczenia i profilaktyki 11
L. Brocki
Sztuczne sieci neuronowe 16
Nauka 20
Wybory do zespołu Nauk Medycznych PO5 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 20
T. Grodziński
Ocena wartości ultrasonografii w tępych urazach i ostrych chorobach jamy brzusznej 22
A. Bazylko
Opracowanie metod standaryzacji preparatów zawierających ziele bądź wyciągi z ziela tymianku 23
K. Filipiak
Kardiologia w Akademii Medycznej w Warszawie - miejsce w rankingach ogólnopolskich w 2003 roku 25
Dydaktyka 29
A. Krupienicz
Opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie o zajęciach praktycznych w klinikach 29
Wychowanie 33
J. Rudzik
Aktywność fizyczna młodzieży jako czynnik promocji zdrowia 33
Reflesksje i polemiki 36
S. Kruś
Otarte z kurzu 36
Pro memoria 38
Dr B. Pokrzycki (1933-2003) 38
Nowości wydawnicze 40
R. Rudowski
Informatyka medyczna 40
M. Frączek
Chirurgia nowotworów 40
Komunikaty 41
"Lista 100" 2003 Pulsu Medycyny 41
T. Tołłoczko
Komentarz 41
Czasopisma polskie na Liście Filadelfijskiej 2002 42
Stypendia Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej 43
Terapia bakteriofagowa: teraźniejszość i przyszłość 44
Konferencja diabetologiczna 45
J. Rudzik
Sukcesy uczelnianej drużyny piłki nożnej 45
Zaproszenie 45
Cennik reklam w "Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie" 46
Warunki prenumeraty 46