Jesteś tutaj

(1) 2008

Wersja PDF

1/2008, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Krzysztof Czajkowski
95 lat Szpitala przy ulicy Karowej
2
Karolina Gwarek
55 Jubileusz I Katedry i Kliniki Kardiologii
6
Michał Juszyński, Rafał Machowicz, Stanisław Szlufik
Sympozjum EBM
7
Tymon Skadorwa, Michał Juszyński, Stanisław Szlufik
Studencki ruch naukowy AM w 2007 roku
10
Adam Koleśnik, Małgorzata Litwiniuk
Anatomia kliniczna i leczenie chirurgiczne nowotworów jelita grubego
12
Renata Górska
Studentka Oddziału Stomatologii – laureatką nagrody APF
13
Szwedzcy wykładowcy dla studentów AM 14
Karolina Gwarek
Akademia czy Uniwersytet?
14
Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie
15
Nauka
Jan Tatoń
Lekarz – co to znaczy?
19
Terminy obron prac doktorskich 25
Dydaktyka
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Henryk Rebandel
Analiza porównawcza wyników egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia oraz wyników kształcenia studentów Oddziału Fizjoterapii
26
II WL AM – doniesienie wstępne 26
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Międzynarodowy Projekt Badawczy
31
Medycyna i prawo
Agnieszka Deeg-Dąbrowska
Zmiany w branży farmaceutycznej
32
Komunikaty
Nagroda Premiera dla naukowca z AM 35
Wielka Orkiestra zagrała w Akademii 35
Popularyzator Nauki 2007 36