Jesteś tutaj

(1) 2009

Wersja PDF

1/2009, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Rok 2009 – Rokiem Jubileuszowym Uczelni
2
Rozstrzygnięcie konkursu na logo 200-lecia 3
Bożena Werner
Otwarcie Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM
5
Mariusz Frączek
VI Mazowieckie Dni Chirurgiczne
7
Tomasz Hermanowski
VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
9
Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek
I Spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego
10
Tymon Skadorwa, Ewa Biegaj
20. Seminarium z Anatomii Klinicznej
13
Stanisław Szlufik, Mateusz Rezler, Łukasz Wielgosz
III Sympozjum Szkoleniowe EBM STN
14
Iwona Bruśk
Wykłady otwarte z zakresu zdrowia publicznego
16
Tymon Skadorwa, Stanisław Szlufik
Studencki ruch naukowy w 2008 roku
17
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
18
PRO MEMORIA
Edmund Sieradzki
Wspomnienie o prof. Bronisławie Koskowskim
21
NAUKA
Nominacje profesorskie – prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski24
Krzysztof Owczarek, Kamila Olczyk, Stanisław Wójtowicz
Badanie zjawiska wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w wybranych
oddziałach szpitalnych
28
Terminy obron prac doktorskich39
DYDAKTYKA
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski,
Monika Lewandowska, Henryk Rebandel
Analiza wyników kształcenia studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia w Oddziale Fizjoterapii WUM
40
KOMUNIKATY
Dzień Transplantacji47
Movies & Medicine48
Sukcesy młodych naukowców48