Jesteś tutaj

(1) 2010

Wersja PDF

1/2010, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Andrzej Górski
„The New England Journal of Medicine” – trzecia wizyta na naszym kampusie
2
Tymon Skadorwa, Stanisław Szlufik
Studencki Ruch Naukowy w 2009 roku
3
Stanisław Szlufik, Izabela Meisner
VI Ogólnopolska Sesja Naukowa STN WUM
6
Joanna Milewska
Wielka Orkiestra znowu zagrała!
7
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
8
PRO MEMORIA
Andrzej Borkowski, Janusz Judycki, Bogdan Kuzaka
Wspomnienie o Prof. Stefanie Wesołowskim
10
Mowa wygłoszona przez JM Rektora podczas uroczystości pogrzebowych18
NAUKA
Terminy obron prac doktorskich21
Katarzyna Kieczka, Maria Nowak, Karolina Pietruk, Dorota Stępień
Oczekiwania opiekunów dzieci hospitalizowanych w oddziale w stosunku do studentów pielęgniarstwa odbywających praktykę zawodową w placówce
22
ETYKA W MEDYCYNIE
Kazimierz Szałata
Etyczne aspekty reformy służby zdrowia, czyli komu potrzebny dziś Hipokrates?
26
RECENZJE
Piotr Müldner-Nieckowski
Propedeutyka medycyny Stefana Krusia
30
Redakcja „MDW”
Przejmujące świadectwo czasów nieludzkich – recenzja książki Tadeusza Nasierowskiego
31
KOMUNIKATY
Raport Komisji Europejskiej „Challenging Futures of Science in Society”32
Immatrykulacja doktorantów WUM32