Jesteś tutaj

(1) 2013

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania7.05 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
60 lat I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM   2

Cezary Ksel
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi Krasce   5

Paweł Sobczuk
VII Sympozjum Naukowe Evidence Based Medicine   5

Mieczysław Szostek, Cezary Ksel
20 lat istnienia Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji   6

Cezary Ksel
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego   9

Krzysztof Owczarek, Dariusz Białoszewski, Ewa Mojs, Wojciech Strzelecki
III spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii uczelni medycznych   11

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   14

ROZMOWY

Muzeum w sercu medycyny Warszawy.
Rozmowa z prof. Edwardem Towpikiem –
dyrektorem Muzeum Historii Medycyny WUM   16

HISTORIA

Dr Maria J. Turos opowiada o wystawach
„Polska medycyna wojskowa 1807-1814” oraz „Polska medycyna wojskowa 1815-1830”   19

Z ARCHIWUM

Tadeusz Tołłoczko
Wystąpienie z okazji Jubileuszu 50-lecia otrzymania dyplomu lekarskiego (15 VI 2002)   23

SKN – PREZENTACJE

Joanna Domagała-Kulawik, Tomasz Urbankowski
Studenckie Koło Naukowe „Alveolus” przy
Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   28

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich   32