Jesteś tutaj

(1-3) 2005

Wersja PDF

1-3/2005, SPIS TREŚCI
Od redakcji
Ewa Barciszewska
Oby nie gorszy 4
Stefan Kruś
Ku pokrzepieniu Chorego 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Dyplomy dla absolwentów II Wydziału Lekarskiego 5
Jerzy Stelmachów Wystąpienie Dziekana 5
Janusz Piekarczyk Słowo Rektora 6
Zuzanna Kaszycka, Piotr Korneta Wystąpienie przedstawicieli absolwentów 8
Robert Proczka Wystąpienie przedstawiciela doktorów nauk medycznych 9
Bogusław Najnigier
IV Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby" (Progress in liver surgery and transplantation) 10
Waldemar Szelenberger
Pokonać depresję 15
Stypendia dla młodych naukowców 17
Janusz Piekarczyk, Jacek Persa
II Międzynarodowe Niemiecko-Polskie Sympozjum Stomatologiczne 19
Ranking jednostek Akademii Medycznej w Warszawie Punktacja za 2004r. 21
Nauka
Joanna Brydak-Godowska
Zmiany oczne i elektrofizjologiczna ocena czynności siatkówki w toczniu rumieniowatym 24
Jakub Dobruch
Rola układu wazopresynergicznego wośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów szczepu Sprague-Dewley z zawałem mięśnia sercowego 26
Magdalena Kuźma
Neuroprotekcyjne działanie transferazy glutationowej pi - aspekty molekularne i kliniczne 27
Adam Mazurkiewicz
Wpływ śródoperacyjnej kontroli ultrasonograficznej na wczesne i odległe wyniki udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej 29
Jolanta Zegarska
Ilościowa ocena ekspresji genów dla czynników wzrostu i cytokin w ścianach tętnic nerkowych przeszczepów nerki w okresie przewlekłego odrzucania u ludzi 30
Obrony prac doktorskich 31
Medycyna
Mirosława Kram, Edyta Górczyńska, Andrzej Kurylak
Fenyloketonuria - kliniczny i pielęgniarski kontekst choroby 34
Marcin Makowski
Postępy terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów 38
Bożenna Sadurska, Marta Dąbrowska
Odwrotny transport cholesterolu i jego farmakologiczne modyfikacje 41
Dydaktyka
Halina Cieślak
Realizacja przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne przez studentów II roku Pielęgniarstwa WNoZ 46
Krystyna Kasperska
Nowoczesność metodyki nauczania ruchu w dydaktyce rehabilitacji ruchowej 49
Maciej Paprocki
Ekonomika farmacji jako dziedzina wiedzy, przedmiot nauczania i specjalność na studiach 54
Halina Cieślak
Ewaluacja zajęć dydaktycznych z POZ i Pielęgniarstwa środowiskowego / rodzinnego 61
Mirella Sulewska, Andrzej Krupienicz
Realizacja przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa w opinii studentów 63
Wychowanie
Jerzy Rudzik
Otyłość dzieci i młodzieży. Rola terapii ruchowej w zapobieganiu otyłości 66
Tadeusz Tołłoczko
Myśl, odwaga, działanie, postęp 69
Z życia studentów
Ewa Haładyj, Robert Fastyn
IFSMA - to Ty, to Wy, to my! 73
Paweł Chomicki, Magdalena Restel
Europejska Rada Studentów Medycyny European Medical Students' Council 78
Nominacje
Prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz 82
Prof. dr hab. Maria Wąsik 84
Pro memoria
Maria Błaszczyk-Kostanecka
Dr hab. Maria Jarząbek-Chorzelska (1939-2004) 86
Henryk Kirschner
Dr Zofia Bielińska (1908-2004) 87
Ewa Mayzner-Zawadzka, Andrzej Zawadzki
Dr Janusz Kącki (1934-2004) 87
Komunikaty
Humor
Aleksandra Woźnicka
O medycynie z uśmiechem 95