Jesteś tutaj

(10) 2003

Wersja PDF

10/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Życzenia dla Ojca Św. 5
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 6
M. Zielonka
Inaugaracja roku akademickiego 2003/2004 6
P. Węgleński
Przemówienie Rektora UW 7
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora AM 9
A. Jerzmanowski
DNA - 50 lat obaw i nadziei. Wykład Inauguracyjny 13
Immatrykulacja studentów I roku 18
J. Piekarczyk
Wystąpienie na immatrykulacji studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu AM 18
Wystąpienie na immatrykulacji studentów Technik Dentystycznych i Higienistek Stomatologicznych 20
Obrony prac doktorskich 21
Uchwała nr 25/02-05 KRUM 22
Konferencja naukowo-dydaktyczna "Cukrzyca epidemią XXI wieku: nowe kierunki leczenia" 23
M. Krawczyk
Podziękowania i nominacje na I WL 23
K. Dobies
Wznowienie dyplomów lekarzy stomatologów po 50 latach działalności lekarskiej 25
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora AM na jubileuszu odnowienia dyplomów absolwentów Oddziału Stomatologii z 1952 roku 27
Medycyna 25
I. Rahden Staroń
Przydatność testów krótkoterminowych do oceny kancerogenności związków chemicznych 30
E. Rejment
Szczur SHR, biologiczny model w badaniach nad nadciśnieniem tętniczym krwi i bólem 34
Nauka 40
A. Majcher
Wskaźniki antropometryczne, metoda impedancji elektryczneji densytometria w ocenie składu ciała dzieci z otyłością 40
Wychowanie 42
S. Kruś
Tradycje historyczne Warszawskiej Akademii Medycznej (wykład z 2.10.1979) 42
Pro memoria 48
100-lecie urodzin prof. Janiny Galasińskiej-Landsbergerowej 48
Nowości wydawnicze 52
M. Zielonka
Informacja o skryptach wydanych w tym roku 52
Komunikaty 53
D. Morończyk
List otwarty 53
J. Bielicka, J. Kaczorowska
Targi edukacyjne 55
Ranking tygodnika "Wprost" 55
Warunki prenumeraty 56