Jesteś tutaj

(10) 2004

Wersja PDF

10/2004, SPIS TREŚCI
List od redakcji 4
A. Górski
Zasadniczo dobrze 4
Z życia AM 6
Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 6
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora AM 7
P. Węgleński
Wystąpienie JM Rektora UW 10
P. Sułko
Wystąpienie przedstawiciela studentów AM 13
A. Danysz
Służba sanitarna w powstaniu warszawskim - wykład inauguracyjny 14
M. Krawczyk
Immantrykulacja studentów I roku I Wydziału Lekarskiego 18
T. Tołłoczko
Blednące wspomnienia - fragmenty pamiętnika 20
Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biotechnologii, Informatyki Stosowanej i Medycyny 22
Warszawska AM w Centrum BIM 24
Medycyna 25
L. Chomicz
Przydatność badań morfologicznych w rozpoznawaniu i weryfikacji inwazji Echinococcus multilocularis u człowieka 25
R. Rola
Potencjałozależne kanały jonowe wapniowe 29
Nauka 34
T. Grochowiecki
Znaczenie rodzaju operacji jednoczasowego przeszczepienia trzustki i nerki w optymalizacji leczenia chorych z cukrzycą typu 1 powikłaną schyłkową niewydolnością nerek 34
P. Myrcha
Udrożnienie tętnicy szyjnej zewnętrznej z wykorzystaniem kikuta niedrożnej tętnicy szyjnej wewnętrznej 37
I. Domitrz
Znaczenie obecności drożnego otworu owalnego w patogenezie migreny 42
Obrony prac doktorskich 44
Wychowanie 46
A. Zimniak
VIII Festiwal Nauki 46
Z życia studentów 53
M. Feldman
Jak kania dżdżu! - Sprzątać biura czy gabinety? 53
B. Herman
Studencie, doktorze, profesorze... Na koń! 54
Komunikaty 55