Jesteś tutaj

(10) 2006

Wersja PDF

10/2006, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Inauguracja roku akademickiego

3

Lech Kaczyński
Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4

Leszek Pączek
Słowo Rektora

6

Józef Glemp
Od Prymasa Polski

6

Przemysław Rzodkiewicz
Wystąpienie przedstawiciela studentów

9

Grzegorz Opolski
Kardiologia XXI wieku – nowe wyzwania

8

Odznaczenia i nagrody dla pracowników AM

13

Agnieszka Czarnecka
Dzieła anatomiczne i ich twórcy (1858 – 1928)

23
Nauka
Streszczenia prac doktorskich 27
Andrzej Dariusz Pokrywka
Środki dopingujące z grupy narkotyków w moczu sportowców
polskich w latach 1998–2004
27
Michał Wolniak
Struktura, właściwości antyutleniające i radioprotekcyjne
antocyjanidyn oraz ich cukrowych pochodnych
27
Obrony prac doktorskich 28

Dydaktyka

Ewa Kądalska, Irena Wrońska, Piotr Małkowski
System kształcenia pielęgniarek w Polsce i Holandii

29

Historia

Andrzej Doroba
„Nowy Medyk” – dzieje skondensowane

40

Komunikaty

44