Jesteś tutaj

(10) 2008

Wersja PDF

10/2008, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Przyznano wyróżnienia PTL
2
Wolffiana 2008
2
Nagrodzono naukowców z Centrum Biostruktury 3
Prof. Tadeusz Tołłoczko – członkiem-korespondentem PAU 3
Sukces absolwentki farmacji WUM 4
Karolina Gwarek
Spotkanie z Ambasadorem Transplantacji
6
Włodzimierz Otto
Wczesna diagnostyka nowotworów
6
Redakcja „MDW”
Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce – ogłoszono wyniki badań
7
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
II Kongres nt. Kształcenia Fizjoterapeutów
9
Karolina Gwarek
Chronię mózg i serce – mniej solę! – inauguracja akcji społecznej
12
Zaproszenie na Sesję Noblowską 13
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
13
PRO MEMORIA
Marek Krawczyk
Wspomnienie o Profesorze Szczęsnym Leszku Zgliczyńskim
17
Zespół Katedry i Zakładu Biochemii
Odeszła Profesor Teresa Szymczyk-Wasiluk
18
NAUKA
Monika Strzyżewska, Irena Wrońska
Zażywanie substancji uzależniających antyzdrowotnym elementem stylu życia młodzieży akademickiej
20
Terminy obron prac doktorskich25
DYDAKTYKA
Jan Tatoń, Anna Czech
Badania naukowe jako siła kształtująca uniwersytecki charakter dydaktyki w szkołach medycznych
26