Jesteś tutaj

(10) 2011

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania5.09 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012   2

Wystąpienie JM Rektora prof. Marka Krawczyka   6

Jan Miodek
Lekarz i choroba w komunikacji językowej   11

Cezary Ksel
Msza św. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego   13

Osoby wyróżnione podczas Inauguracji   14

Cezary Ksel
Immatrykulacja na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym I Wydziału Lekarskiego   15

Cezary Ksel
Immatrykulacja studentów studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego   18

Cezary Ksel
Immatrykulacja studentów II WL   19

Cezary Ksel
Promocja absolwentów i doktorów II WL   21

Cezary Ksel
Immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu   23

Cezary Ksel
Wręczenie doktoratów WNoZ   25

Cezary Ksel
Rozpoczęcie Roku Akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej   26

Olga Stefaniak
VII Spotkanie Europejskich Farmaceutek   27

Maria Borszewska-Kornacka, Michał Brzewski
Konferencja „Radiologia w neonatologii”   30

Redakcja „MDW”
Wystawa o Polskiej Misji Medycznej   31

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   32

OPINIE

Andrzej Górski
Wyzwania i dylematy współczesnej medycyny   34

NAUKA

Anna Wierzbicka
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na przykładzie wybranej
jednostki   39

Terminy obron prac doktorskich   45

KOMUNIKATY

Nagrody JM Rektora WUM   47