Jesteś tutaj

(10) 2013

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania6.33 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   2

Marek Krawczyk
Przemówienie JM Rektora WUM na Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014   5

Cezary Ksel
Rozpoczęcie roku akademickiego w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym   9

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego w SMM   11

Rozmowa z dr. hab. Maciejem Kostrubcem o otrzymanej Nagrodzie Prezesów PTK   12

Liana Puchalska, Maciej Śmietanowski
Uroczyste przekazanie Władzy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego   15

Biuro Informacji i Promocji
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego   16

Biuro Informacji i Promocji
Immatrykulacja studentów studiów doktoranckich I WL   17

Cezary Ksel
Wręczenie dyplomów doktorom, doktorom habilitowanym oraz absolwentom kierunku ratownictwo medyczne WNoZ   18

Marta Rzadkiewicz, Dorota Włodarczyk, Magdalena Łazarewicz, Mirosława Adamus, Joanna Chylińska
Polsko-Norweski projekt badawczy PRACTA, czyli nie taki pacjent starszy   20

Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.
Rozmowa z Grzegorzem Stachaczem i Aleksandrem Zarzeką   23

Paulina Mularczyk
SKN Managerów Zdrowia z wizytą w Niemczech   25

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   28

ROZMOWY

Z dr. hab. Markiem Kuchem – Dziekanem II Wydziału Lekarskiego WUM
o dydaktyce i 20-leciu English Division   30

OPINIE

Dziedzictwo Profesora Zdzisława Askanasa w opinii kardiologów młodej generacji:
prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Marcin Grabowski,
dr Paweł Balsam, dr Agnieszka Kapłon-Cieślicka   34

DYDAKTYKA

Wręczenie statuetek „Kryształowy Lancet” dla najlepszych nauczycieli akademickich WUM   37

Agnieszka Czarnecka, Anna Ajdukiewicz-Tarkowska
Zasoby biblioteczne online. Przegląd baz specjalistycznych   38

HISTORIA

Jerzy Rudzik, Jerzy Chrzanowski
Stosunek Józefa Piłsudskiego do kultury fizycznej   42

NAUKA

Obrony prac doktorskich   44