Jesteś tutaj

(11) 2003

Wersja PDF

11/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
Uroczyste posiedzenie Senatu AM 5
J. Piekarczyk
Przemówienie JM Rektora AM 5
Odznaczenia i nagrody 7
Zofia Rajtar Leontiew
Jubileusz 90-lecia Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci 12
Przemówienie JM Rektora AM 14
Regulamin przyznawania mealu im. profesora dr. n. med. Władysława Szejnacha 16
J. Persa
polsko-niemieckie Symopozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 18
Przemówienie JM Rektora AM 18
J. Wereszczak-Wzorek
Z Życia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM 19
Obrony prac doktorskich 20
Medycyna 21
J. Kwiatkowski, J. Reymond, J. Wysocki
Zespół szczeliny oczodołowej górnej jako manifestacja różnych stanów patologicznych 21
Nauka 30
J. Wyzgał
Cukrzyca po przeszczepieniu narządów unaczynionych 27
G. Kwołek
Wpływ anandamidu na ukłąd krążenia szczura 31
A. Górski
Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych 32
Dydaktyka 33
H. Cieślak, M. Sulewska
Opinie studentów I roku WNoZ kierunek Pilęgniarstwo na temat realizacji zajęć z przedmiotu "Podstawy pielęgniarstwa" 33
Wychowanie 36
Cz. M. Szczepaniak
Uskrzydleni cierpieniem (3) 36
Z życia studentów 38
D. Białoszewski
Obóz Naukowy Studenckiego Naukowego Koła Fizjoterapii - Fizjoterapia w geriatrii 38
Nowości wydawnicze 40
J. Szmidt
Podstawy chirurgii 40
Komunikaty 41
IV Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu 41
Informacja o prenumeracie 42