Jesteś tutaj

(11) 2006

Wersja PDF

11/2006, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w dniu 6 listopada 2006 r.

2

Uroczysta promocja na II Wydziale Lekarskim

4

Leszek Pączek
Słowo Rektora

6

Katarzyna Lachowska
III Medyczne Targi Pracy

8

Jerzy Reymond
Sesja Hirszfeldowska

9
Medycyna
Jan Nielubowicz
Magia lekarskiego słowa
15
Nauka
Streszczenia prac doktorskich

Piotr Tomaszewski
Wzajemne relacje stężeń ciał ketonowych oraz kwasów żółciowych we krwi pacjentów z nowotworami wątroby

23
Obrony prac doktorskich

I Wydział i II Wydział Lekarski

24

Dydaktyka

Anna Maria Charchuła, dr hab. Andrzej Krupienicz
Wiedza o miażdżycy a zachowania prozdrowotne studentów Akademii Medycznej w Warszawie

25

Mgr Jerzy Rudzik
Pod rozwagę – ku przestrodze. Stanisław Ignacy Witkiewicz – o szkodliwości palenia tytoniu

27

Historia

Bartłomiej Krzyżański
Kobiety w służbie zdrowia

29

Pro Memoria

Prof. dr hab. Wiesław Stryga

30

Komunikaty

Nagroda ATENA 2006

32

Kalendarz wydarzeń w Akademii Medycznej

32

Student Akademii Medycznej wybrany na członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP

33

Jubileusz 50–lecia pracy zawodowej prof. Danuty Chmielewskiej-Szewczyk

34

Szpital Pluszowego Misia znów zaprasza dzieci

35

Pół wieku idei – Obchody jubileuszu 50-lecia IFMSA–Poland

36