Jesteś tutaj

(11) 2013

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania6.37 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego   2

Nowa Sala Senatu WUM   4

Cezary Ksel
Pierwsze Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego   5

Rozmowa z prof. dr. hab. Edwardem Towpikiem
o pierwszym roku działalności Muzeum Historii Medycyny WUM   6

Cezary Ksel
Otwarcie wystawy „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni
na tablicy i w rzeźbie”   9

Rozmowa z mgr. Jakubem Sokolnickim
o trzeciej edycji Jesiennych Spotkań z Medycznym Rynkiem Pracy   11

Cezary Ksel
Maturzyści w WUM. Cykl spotkań „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”   14

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   16

ROZMOWY

Z prof. dr. hab. Olgierdem Rowińskim o zmianach w polskiej i warszawskiej radiologii   20

MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Nie bójmy się jesieni życia. Choreoterapia w Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku   23

ZDROWIE

Jerzy Chrzanowski, Jerzy Rudzik
Otyłość dzieci i młodzieży. Rola terapii ruchowej w zapobieganiu otyłości   28

NAUKA

Zaproszenie na konferencję naukową „Literatura piękna i medycyna”   31
BASTION – zespół dr hab. Dominiki Nowis   32
Rozmowa z dr hab. Dominiką Nowis   32
Terminy obron prac doktorskich   34

LIST DO REDAKCJI

List prof. dr. hab. Janusza Komendera
do redakcji czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”   36