Jesteś tutaj

(12) 2003

Wersja PDF

12/2003, SPIS TREŚCI
Życzenia 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Sieradzka
LXIX Promocja Lekarzy i lekarzy stomatologów I WL 5
M. Krawczyk
Wystąpienie Dziekana 6
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora AM 8
P. Syska
Wystąpienie absolwenta 10
J. Regulski
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - wielka szansa i wielkie wyzwanie 12
K. Suwalski
Pierwszy przeszczep serca w warszawskiej AM 14
M. Zielonka
Konferencja naukowa z okazji nadania godności dhc prof. dr hab. M. Wierzbickiej 15
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora 16
A. Górski
Konflikt interesów 17
M. Wierzbicka
Na skrzyżowaniu polsko-szwedzkiej kultury i historii 18
M. Zielonka
Sesja Noblowska 25
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora 27
Obrony prac doktorskich 28
Medycyna 29
U. Sot
Nowe kierunki w leczeniu bólu 29
I. Szymański, J. Reymond, J. Wysocki
Złąmania kości skroniowej jako istotny interdyscyplinarny problem kliniczny 34
Nauka 41
D. Szukiewicz
Wpływ bioaktywnych poptydów natriuretycznych na opór naczyniowy łożyska ludzkiego - badania in vitro 41
D. M. Pisklak
NMR i modelowanie molekularne w badaniach nowych ligandów receptora 5 HT 43
R. Ciecierski
Ekspresja genów dla kolagenu typu III, fibronektyny, HGF, EGF i TGF-β w regenerującej wątrobie - wpływ leków immunosupresyjnych 44
M. Curzyński
Odległa ocena echokardiograficzna i czynnościowa chorych po przebytej zatorowości płucnej 45
M. Janas
Zwężenia tętnic zewnątrzczaszkowych jako późne powikłanie po radioterapii nowotworów okolicy szyi 47
J. Michalak
Badania wydolności żył kończyn dolnych u chorych po ujęciu niewydolnych żył powierzchownych 47
Dydaktyka 50
M. Frączek
Szkolenie podyplomowe dla chirurgów organizowane przez kliniki chirurgiczne I WL 50
Nowości wydawnicze 53
Nadciśnienie nerkopochodne 53
Zasady diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce 53
Pro memoria 61
U. Woyda - Gradowska 54
Reflesksje wigilijne 55
Cz. M. Szczepaniak
Przy wigilijnym stole 55
Sprostowanie 56
Informacja o prenumeracie 56