Jesteś tutaj

(12) 2004

Wersja PDF

12/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji
S. Kruś
I niech to trwa 6
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
M. Krawczyk
LXX Promocja Lekarzy i Lekarzy Stomatologów I WL AM w Warszawie 7
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora 8
W. Bartoszewski
Powstanie Warszawskie po 60 latach 10
J. Piekarczyk
Noble 2004 - słowo Rektora 15
M. Frączek
II Mazowieckie Dni Chirurgiczne 16
M. Dziewulski
Profesor Jerzy Edward Kiwerski - 50 lat z medycyną
Nauka
M. Ulińska
Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w zależności od wielkości i części składowych błony neowaskularyzacyjnej 20
P. Tesla
Wpływ nabłonkowego czynnika wzrostu na astygmatyzm pooperacyjny, gojenie się rany i stan płatka po przeszczepach drążących rogówki 21
A. Górska
Synteza i badanie właściwości biologicznych i fizykochemicznych wybranych pochodnych pirydyny, piramidyny i benzimidazolu 22
Al. Agaili - Hussin Alagili
Value of ultrasonographic diagnosis in case of dysfunctional uterine bleeding 23
Obrony prac doktorskich 24
Lekarski Egzamin Państwowy
R. Brzeziński
Było LEP-iej, będzie LEP-iej 25
Z życia studentów
D. Sołdacki
Studencki obóz internistyczny AM - Działdowo 2004 27
Nowości wydawnicze 31
Pro memoria 33
Mariusz Foryś
Komunikaty 34
1. Choroba refluksowa żołąkowo-przełykowa - etiopatogeneza 39
2. Rozpoznanie choroby refluksowej 42
3. Typowe i pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej 45
4. Jak leczyć chorobę refluksową przełyku? 47
5. Choroba trzewna - etiopatogeneza, rozpoznanie, manifestacje kliniczne 51
6. Histopatologia choroby trzewnej - klasyfikacja Marsha 54
7. Ostre zapalenie trzustki 57
8. Uwagi dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłego zapalenia trzustki 66
9. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby - nowy ważny problem dla lekarza praktyka 73
10. Test wiedzy - pytania i odpowiedzi 77