Jesteś tutaj

(12) 2006

Wersja PDF

12/2006, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Wigilia w AM

2

Leszek Pączek
Słowo Rektora

2

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w dniu 4 grudnia 2006 r.

4

Uroczysta promocja na I Wydziale Lekarskim

6

Leszek Pączek
Słowo Rektora

8

Marek Krawczyk
Wystąpienie Dziekana

10

Curriculum Vitae Abp. ks. J. Życińskiego

12

Józef Życiński
Nowe technologie medyczne a godność człowieka

13

Sesja Noblowska

18

Sesja poświęcona prof. Czubalskiemu

20

Andrzej Trzebski
Droga naukowa Franciszka Czubalskiego

21

Prof. Andrzej Górski wiceprezesem PAN

25

Tomasz Pasierski, Piotr Zaborowski
Humanistyczne podstawy medycyny

26

Kongres Naukowy Młodej Farmacji

28
Nauka
Obrony prac doktorskich – I i II Wydział Lekarski 29
Dydaktyka

Jerzy Rudzik
Styl życia młodzieży niekorzystną prognozą
dla zdrowia społeczeństwa w przyszłości

30

Nominacje

Prof. dr hab. Jacek Przybylski

33

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń w Akademii Medycznej

35