Jesteś tutaj

(12) 2008

Wersja PDF

11/2008, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Spotkanie wigilijne
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
2
Słowo na Wigilię Arcybiskupa Henryka Hosera 3
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Profesora Marka Krawczyka 5
Uroczysta promocja absolwentów I Wydziału Lekarskiego
8
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora z okazji dyplomatorium I WL 9
Wystąpienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego 12
„Quo vadis, medice?” – wykład Profesora Andrzeja Górskiego 13
Karolina Gwarek
XVIII Sesja Noblowska
16
Karolina Gwarek
I Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego WUM
18
Piotr Samel-Kowalik, Aneta Tomaszewska,
Bolesław Samoliński
Program ECAP – podsumowanie trzech lat badań
19
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
22
PRO MEMORIA
Janusz Piekarczyk
Profesor Marian Górski – w setną rocznicę urodzin (1908-2008)
26
Redakcja „MDW”
Pamięci Profesora Bronisława Koskowskiego
28
NAUKA
Dariusz Białoszewski,Krystyna Kasperska,
Edyta Smolis-Bąk, Witold Rongies
Przydatność systemu Nordic Walking w rehabilitacji a konieczność nowoczesnego nauczania studentów fizjoterapii
29
Terminy obron prac doktorskich33
DYDAKTYKA
Jerzy Rudzik
Cele zdrowotne wychowania fizycznego
34
KOMUNIKATY
Podpisano list intencyjny35
Liderzy medycyny36
Miś pod Szpitalną Choinkę36
Sylwester w Uczelni36