Jesteś tutaj

(12) 2010

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania4 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Wigilia w Uczelni 2

Karolina Gwarek
Prof. John Hansen – Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 6

Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego 8

Przemówienie JM Rektora 10

Andrzej Górski
Laudacja Profesora Johna Hansena 14

John Hansen
Looking Back and Looking Forward Medical Science and Patient Care for the Next Generation 16

Przedstawiciele Uczelni – laureatami odznaczeń państwowych 19

Marta Wojtach
Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu 23

Karolina Gwarek
Konferencja Jubileuszowa II WL 24

Redakcja „MDW”
Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego 26

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM 29

HISTORIA

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
40-lecie Instytutu Stomatologii WUM 31

Leszek Kryst
W roku jubileuszu Instytutu Stomatologii  36

Tadeusz Bączkowski
W 90. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warszawie 37

NAUKA

Zbigniew Wierzbicki, Dariusz Kawecki, Rafał Kieszek
Kamica pęcherzyka żółciowego powikłana rakiem i przetoką skórną 41

Terminy obron prac doktorskich 44

KOMUNIKATY

Beata Piekutowska
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – po roku realizacji 46