Jesteś tutaj

(12) 2016

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania5.11 MB

W numerze:
Wywiad z prof. Pawłem Włodarskim
– Dziekanem I Wydziału Lekarskiego..........................................................................2
Pionierska operacja w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej..................................................................................6
Dyplomatorium na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym..................................................8
LXXXII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego.........................................................11
XXVI Sesja Noblowska...............................................................................................14
Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego...........................................................16
Spotkania wigilijne.....................................................................................................20
Kongres Zdrowia Publicznego w naszej Uczelni............................................................22
Stetoskop – czyli co słychać......................................................................................24
Alternatywa dla antybiotykoopornych bakterii...............................................................28
Najlepsze koła naukowe według Rankingu Kół Naukowych STN WUM
za rok akademicki 2015/2016:
• Rozmowa z Aleksandrą Saletrą – Przewodniczącą SKN
przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii........................................................30
• Rozmowa z Wiktorem Paskalem – Przewodniczącym SKN HESA
przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii..........................................................32
• Rozmowa z Anetą Moskalik – Przewodniczącą SKN przy Zakładzie
Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.......................34
Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku (część 4)......................................................... 36
Wywiad z Urszulą Dudziak, wokalistką jazzową – Wszystko jest możliwe............. ........40
Awanse, nagrody........................................................................................................44
Co? Gdzie? Kiedy?.................................................................................................... 45