Jesteś tutaj

(2) 2004

Wersja PDF

2/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
J. Piekarczyk
11 lutego 2004 r. - Światowy Dzień chorego. Refleksja Rektora AM 5
List Prorektora Grzegorza Opolskiego do Wiceprezesa NFZ 6
III. Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 7
J. Piekarczyk
Słowo na III. Polsko-Niemiecką Konferencję Naukową Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 7
L. Królicki
Otwarcie nowoczesnej siedziby Zakładu Medycyny Nuklearnej w AM w Warszawie 8
J. Piekarczyk
Wystąpienie JM Rektora AM 9
Medycyna 11
A. Czech
Epidemiologia i etiologiczna klasyfikacja cukrzycy 11
A. Czyżyk
Patogeneza cukrzycy typu 2 i jej przewlekłych powikłań 18
J. Tatoń
Intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2: cele, metody, konieczność upowszechniania 25
E. Pańkowska
Funkcjonalna insulinoterapia a nowe możliwości technologiczne: pompy insulinowe i system ciągłego monitorowania glikemii 34
M. Wróblewska, E. Swoboda-Kopeć, D. Kawecki, M. Łuczak
Zakażenia jako potencjalny czynnik powikłań u chorych z cukrzycą i po transplantacji 38
Nauka 44
M. Gołębiowski
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Zastosowanie kliniczne 44
Obrony prac doktorskich 48
E. M. Stefaniuk
Charakterystyka fenotypowa i genotypowa Acinetobacter spp. izolowanych z zakażeń szpitalnych 50
M. Chmielewski
Znaczenie kliniczne parametrów odstępu QT w wybranych zespołach kardiologicznych 51
P. M. Krzyżak
Obraz kliniczny oraz zaburzenia biochemiczno-humoralne u pacjentów z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej 52
A. Zalewska-Żmijewska
Zastosowanie mitomycyny C w operacyjnym leczeniu jaskry - ocena skuteczności i działąń ubocznych preparatu stosowanego śródoperacyjnie miejscowo 53
Dydaktyka 55
B. Ślusarska, A. Sadurska, D. Zarzycka
Postrzeganie zawodu pielęgniarki z doświadczeń studentów studiów licencjackich, kierunek Pielęgniarstwo 55
J. Rudzik
Negatywne aspekty komputeryzacji 58
Wychowanie 62
S. Kruś.
Obywatelu Redaktorze! 62
Komunikaty 63
M. Frączek
Uroczyste posiedzenie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich dedykowane prof. Jerzemu Szczerbaniowi 63
I. Bielicka, J. kaczorowska
Targi edukacyjne w norwegii 65
Cennik reklam w "Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie" 66
Warunki prenumeraty 66