Jesteś tutaj

(2) 2007

Wersja PDF

2/2007, SPIS TREŚCI
Jubileusz 5–lecia Oddziału Fizjoterapii

Maciej Karolczak, Artur Mamcarz
Jubileusz 5–lecia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

5

Marek Kiljański
List Gratulacyjny Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

6

Joanna Juskowa
Historia powstania Oddziału Fizjoterapii w Akademii Medycznej w Warszawie

7

Jerzy Jurkiewicz
Niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia w Oddziale Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM

10

Dariusz Białoszewski
Powstanie i rozwój Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii – uwagi o metodach kształcenia

11

Witold Rongies
Rola i znaczenie nauczania historii rehabilitacji w procesie kształcenia studentów w Oddziale Fizjoterapii

16

Izabela Korabiewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski
Miejsce i znaczenie terapii manualnej w nauczaniu studentów Fizjoterapii

17

Jakub Adamczyk, Zenon Jaszczur
Aktywność ruchowa i adaptacyjna, sport inwalidów

21

Anna Ostaszewska
Pedagogika – dziedzina niezbędna w procesie nauczania studentów fizjoterapii

23

Jakub Stolarski
Sylwetka zawodowa absolwenta fizjoterapii a rzeczywistość

25

Anna Słupik
Podejmowanie pracy w krajach Unii Europejskiej – perspektywy polskiego fizjoterapeuty

27

Katarzyna Zięba, Anna Słupik
Życie towarzyskie „fizjostudentów”

29
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w dniu 12 lutego 2007 r.

30

Grzegorz Lisicki
Wizyta delegacji rządu Malezji w warszawskiej AM

33

Włodzimierz Sawicki
Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II WL

34
Nauka
Obrony prac doktorskich 35

Dydaktyka

H. Cieślak, A. Fidos, M. Stosio
Realizacja przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna i Pielęgniarstwo Środowiskowe/Rodzinne

35