Jesteś tutaj

(2) 2009

Wersja PDF

2/2009, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Marta Wojtach
Podpisano list intencyjny z Samorządem
Województwa Mazowieckiego
2
Karolina Gwarek
Ośrodek Terapii Hadronowej powstanie w Warszawie
4
Agata Klińska, Marta Wojtach
European Clinical Research Infrastructures Network w Polsce
5
Karolina Gwarek
Obchody XVII Światowego Dnia Chorego
7
Sławomir Poletajew
VI Czwartek Chirurgiczny
8
Anna Słupik
Research Management Training – szkolenie dla młodych naukowców w Hamburgu
8
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
9
PRO MEMORIA
Redakcja „MDW”
Odszedł Profesor Edward Rużyłło
13
NAUKA
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich
(Michał Marchel, Dorota Wultańska, Małgorzata Żukowska)
14
Terminy obron prac doktorskich19
Nominacje Profesorskie:
Prof. dr hab. Anna Kamińska20
Prof. dr hab. Marek Kulus21
Prof. dr hab. Maciej Otto22
Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś24
Dorota Koper, Grzegorz Senatorski
Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych schorzeń układu krążenia
26
DYDAKTYKA
Anna Piecuch
Zmiany w sposobie odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece
37
KOMUNIKATY
Jubileuszowy Bal 200-lecia!38
28 lat Szpitala Bródnowskiego39