Jesteś tutaj

(2) 2017

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania4.61 MB

W numerze:
Wywiad z prof. Markiem Kuchem– Dziekanem II Wydziału Lekarskiego............................ 2
Program „Bezpieczny Poród” – podpisanie listu intencyjnego pomiędzy WUM a PZU......... 6
IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym.............................................................. 8
Warto próbować – rozmowa z Justyną Janiszewską, dyrektorem wykonawczym
Zarządu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta........................................................ 10
Intensywny kurs życia naukowego
– rozmowa z dr. hab. Markiem Postułą, stypendystą Programu Fulbrighta...................... 14
Stetoskop – czyli, co słychać?................................................................................... 18
Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego
na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego – lek. Olena Wojno.................... 24
Naczynia chłonne miokardium jako element biorący udział
w przebudowie serca w modelu zwierzęcym cukrzycy – mgr Aleksandra Zabost............. 26
Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w rekrutacji 2016/2017
Aleksandra Laskus.................................................................................................... 28
Marta Rogowska....................................................................................................... 30
Katarzyna Ozdarska................................................................................................. 32
Pink Lips Project na WUM........................................................................................ 34
Rozmowa z Jurkiem Owsiakiem
– Prezesem Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy......................... 36
Awanse, nagrody..................................................................................................... 47
Odeszli................................................................................................................... 48
Co? Gdzie? Kiedy?.................................................................................................. 49