Jesteś tutaj

(3) 2004

Wersja PDF

3/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 3
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 4
Profesor Kazimierz Wardyn Honorowym obywatelem Starogardu Gdańskiego 4
J. Przybylski, M. Lewandowska-Szumiel
Nowe oblicze Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka AM w Warszawie 7
Medycyna 8
B. Biskup, A. Paprocki, K. Niemczyk
Możliwości zastosowania komórek macierzystych w leczeniu zaburzeń słuchu 8
Nauka 11
J. Gołąb
Wybrane publikacje pracowników naukowych AM w Warszawie 11
S. Nazarewski
Wolne autoprzeszczepy jelitowe 15
Obrony prac doktorskich 24
A. Malinowska-Polubiec
Położnicze i pozapołożnicze czynniki ryzyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej po cukrzycy ciężarnych 25
A. Wypych
Wczesne wykrywanie zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z białaczką badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego 26
G. Gromadzka
Kinetyka ekspresji mRNA i białka TNF i IL-10 we krwi obwodowej pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu 28
Stypendia Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej 29
Dydaktyka 31
L. Malinowski
Praca dla polskich lekarzy w Unii Europejskiej 31
Wychowanie 34
H. Zielińska-Więczkowska
Problemy psychospołeczne chorych z padaczką 34
J. Rudzik
Korfball - sport dla wszystkich 39
Z życia studentów 42
Starogard Gdański - 25 lat minęło 42
K. Smalisz
Wakacyjne obozy naukowe - szansą dla studentów 43
Komunikaty 45