Jesteś tutaj

(3) 2006

Wersja PDF

3/2006, SPIS TREŚCI
Od redakcji
Mirosława Müldner-Kurpeta
Uczeni - pamiętajcie o swojej bibliotece 2
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Prof. Jan Kossakowski 3
Leszek Pączek - słowo Rektora 4
Lutowy Senat 5
Wybrane publikacje pracowników AM 8
Nauka
Aleksandra Banaszkiewicz
Ocena skuteczności Lactobacillus GG w leczeniu zaparcia u dzieci 12
Irena Bruzgo
Ocena działania nowych pochodnych kwasu ε-aminokapronowego na niektóre parametry hemostazy i aktywność enzymów proteolitycznych. Badania in vitro 13
Dominika Dęborska-Materkowska
Zakażenie ludzkimi wirusami herpes typu 6 i 8 u biorców alloprzeszczepów narządowych 14
Marcin Dębski
Dejodynaza typu pierwszego (D1) w tkance raków piersi i w tkance niezmienionej nowotworowo 15
Włodzimierz Krygowski
Diagnostyka różnicowa wazomotorycznych i atopowych nieżytów nosa 15
Jacek Kurzawski
Porównanie obrazu echokardiograficznego z przebiegiem klinicznym i rokowaniem u pacjentów z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej 17
Hanna Lewandowska
Uszkodzenia poiniekcyjne mięśnia czworogłowego uda u dzieci 18
Jan Kwiatkowski
Anatomia chirurgiczna szczeliny oczodołowej górnej i szczytu oczodołu 18
Patrycja Nejman-Gryz
Wpływ inhibitora fosfodwuesterazy IV na przebieg doświadczalnej astmy atopowej – badania na modelu świnki morskiej 19
Piotr Marianowski
Zastosowanie mikrolaparoskopii w diagnostyce i leczeniu niepłodności 20
Ewa Pacholec
Anatomia nadklinowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, a jej obrazowanie w angiografii rezonansu magnetycznego 21
Janusz Szyndler
Zaburzenia czynności unerwienia neuroprzekaźnikowego ośrodkowego układu nerwowego w modelach drgawek rozniecanych 22
Robert Michał Proczka
Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu /VEGF/ w niedokrwieniu kończyn 23
Maria Joanna Turos
Problemy stresu w pracy zawodowej anestezjologów. Próba systematyzacji i analizy 24
Mariola Krawiecka
Synteza N-podstawionych pochodnych wybranych izoindoli o spodziewanym działaniu farmakologicznym 25
Rafał Zdun
Anatomia kliniczna węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej 26
Andrzej Ziembikiewicz
Ocena wyników chirurgicznego leczenia pełnościennego wypadania odbytnicy metodą tylnego umocowania do kości krzyżowej 26
Małgorzata Andrzejewska
Diagnostyka obrazowa pozawątrobowych przyczyn nadciśnienia wrotnego 27
Zbigniew Borkowski
Operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych metodą Shouldice’a i Lichtensteina. Prospektywne badanie randomizowane 28
Mariusz Gujski
Histamina w chrząstce stawowej osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania biochemiczne, ultrastrukturalne, immunohistochemiczne 29
Łukasz Koperski
Badania regulatorów dopełniacza CD55 i CD59 w raku gruczołowym przewodowym trzustki 29
Paweł Olejnik
Liczba przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych jako czynnik rokowniczy w raku jelita grubego 30
Artur Oręziak
Wpływ przerostu lewej komory na niestabilność elektryczną serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 30
Historia
Irmina Utrata
Henryk Fryderyk Hoyer - twórca pierwszego polskiego podręcznika histologii 28
Regina Stańczyk
Zeszyt egzaminacyjny profesora Grzywo-Dąbrowskiego 32
Barbara Czechmeszyńska
Tytus Chałubiński, lekarz i nauczyciel akademicki XIX-wiecznej Warszawy 33
Dydaktyka
Krzysztof Włodarski
Studiować, czy przyswajać aksjomaty? 36
Wychowanie
Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak
Pielęgniarka edukatorem dziecka z chorobą rozrostową krwi i jego rodziców 38
Nominacje
Prof. dr hab. Jacek Malejczyk 41
Komunikaty 43