Jesteś tutaj

(3) 2007

Wersja PDF

3/2007, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Marek Krawczyk
II Konferencja Naukowa na I WL
2
Słowo Dziekana
3
Leszek Pączek
Słowo Rektora
5
Ogólnopolska akademicka platforma medyczna
7
Elwira Zielińska
Z Senatu
9
Artur Kamiński
Sesja wspomnieniowa prof. A. Dziedzic–Gocławskiej
14
Wystąpienie Rektora AM
15
Piotr Pruszczyk
Sesja sprawozdawcza studium doktoranckiego I WL
15
Nauka
Agnieszka Pietrosiuk
Streszczenie habilitacji
17
Agata Maciejczyk
Monitorowanie niepożądanych działań leków – konieczność czy dodatkowe zajęcie?
21
Obrony prac doktorskich
23
Dydaktyka
Jerzy Rudzik
Jak edukować człowieka do zdrowego stylu życia?
24

Historia

Andrzej Kierzek
Związki Ignacego Baranowskiego (1833-1919) z laryngologią

27

Z prasy

Magdalena Durlik
Transplantacja to najlepsza metoda leczenia

29

Komunikaty

Akademia Medyczna na targach edukacyjnych
 31
Sesja naukowo-historyczna poświęcona prof. Marcinowi Kacprzakowi
 31
Katarzyna Lachowska
„Przebij się!”
 31
Dzień otwarty w Akademii Medycznej
 32
Wykład otwarty – Sepsa – nie tylko meningokoki
 32
Wyniki rankingu jednostek naukowych AM
 32