Jesteś tutaj

(3) 2010

Wersja PDF

3/2010, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Prezydent odznaczył strażaka-bohatera w naszym
uniwersyteckim Szpitalu
2
Łukasz Kołtowski
Pierwsze zabiegi przezskórnego leczenia stenozy zastawki aortalnej w WUM
3
Karolina Gwarek
Porozumienie o współpracy z UW i Smoleńską Państwową Akademią Medyczną
4
Dorota Maciejewska
IV Sesja Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM
6
Redakcja „MDW”
Konferencja „Żywy dawca nerki: 2 – 1 = 2”
7
Marcin Leszczyk
Sesja STN „Problemy zapobiegania chorobom płuc”
9
Karolina Pietruk
Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej
10
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski
Kongres Europejskiej Sieci Szkół Kształcących Fizjoterapeutów ENPHE
13
Redakcja „MDW”
Piąte urodziny EMSA Warszawa
15
Karolina Gwarek
Sportowe Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych
18
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
21
NAUKA
Nominacje profesorskie22
Terminy obron prac doktorskich22
Życiorysy nominowanych do tytułu profesora
24
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich
26
Katarzyna Kieczka
Opieka profesjonalna pielęgniarek w Polsce a odpowiedzialność zawodowa w świetle prawa
30
WYCHOWANIE
Jerzy Rudzik, Jerzy Chrzanowski
Aktywność fizyczna jako forma rewalidacji osób niepełnosprawnych. Akcent: dzieci i młodzież
33
DYDAKTYKA
Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Henryk Rebandel
Opinie studentów studiów II stopnia o jakości kształcenia w Oddziale Fizjoterapii II WL WUM w latach 2006-2008 – analiza porównawcza
35
KOMUNIKATY
WUM gospodarzem Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych44
Dzień Otwarty w Uczelni44