Jesteś tutaj

(3-4) 2003

Wersja PDF

3-4/2003, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 6
Uchwała Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 6
Listy do Rektora AM 7
Akredytacja Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 10
H. Kirschner, P. Tyszko
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Medycyny Społecznej 12
M. A. Karolczak
Działalność Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem 16
Etyka lekarska i badania kliniczne 18
E. Kacprzyńska
Regulacje prawne dotyczące działalności Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej w Warszawie 18
A. Górski
Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna: Placebo, its Action and Place in Health Research Today 20
Medycyna 22
T. Dudziński, K. Socha, P. Fiedor
Wykorzystanie nowoczesnych technik mikroskopowych w badaniach biomedycznych 22
Nauka 32
J. Gołąb
Wybrane publikacje pracowników naukowych AM w Warszawie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z Impact Factor 32
Granty Komitetu Badań Naukowych 35
Grant Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny 37
Dydaktyka 38
P. Tomaszewski
XXXIX konkurs prac magisterskich na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej 38
Regulamin przygotowywania skryptów i prac habilitacyjnych do druku w Dziale Wydawnictw AM 42
Wychowanie 43
L. Pawlak
Chorzy i osoby niepełnosprawne w Nowym i Starym Testamencie 43
Cz. M. Szczepaniak
Uskrzydleni cierpieniem (1) 45
Historia medycyny 50
Lekarze Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego (1) 50
T. Kocon
dr med. J. Brudziński – Rektor UW 50
Z życia studentów AM 52
H. Rebandel
Dni otwarte Akademii Medycznej – spotkania z kandydatami na studia 52
R. Brzeziński
Nowe władze samorządu studenckiego 54
Plan roku akademickiego 2003/2004 55
Postępowanie lekarza po ataku bioterrorystycznym – szkolenie studentów 55
Komunikaty 56
Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Witryny Internetowej Akademii Medycznej 56
V Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2003 57
Konferencja IFMSA: Medycyna a zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku 59
IX Europejska Konferencja ISPCAN poświęcona problemowi krzywdzenia dzieci 60
Otwarcie „Baru Pod Chochełką” w Rektoracie AM 3 str. okładki