Jesteś tutaj

(4) 2004

Wersja PDF

4/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji - Refleksja Wielkanocna 3
Cz. M. Szczepaniak
Konterfekt na pisance 3
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Sieradzka
Wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000 Szpitalowi Klinicznemu im. Dzieciątka Jezus 5
M. Sieradzka
Seminarium "Zarządzanie jakością w placówkach opieki medycznej w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 6
Medycyna 7
M. Richardson
Systemic fungal infections in solid organ transplant recipients 7
L. Jureczko, E. Mayzner-Zawadzka
Przygotowanie i prowadzenie okołooperacyjne biorcy z cukrzycą insulinozależną 11
Nauka 15
F. Herold
Synteza oraz badanie współzależności między działaniem farmakologicznym a budową chemiczną pochodnych pirydo [1,2-c] pirymidyny 15
Obrony prac doktorskich 23
M. Więcławska
Rola zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w chorobach jamy ustnej, gardła i krtani 24
Z. Nowakowski
Wartość diagnostyczna metody fotodynamicznej - PDD 25
J. Mądzik
Ocena skuteczności ultrasonografii ze środkiem kontrastowym (sonocystografii mikcyjnej) 26
Dydaktyka 28
J. Tatoń
Cele i metody oraz organizowanie edukacji terapeutycznej w chorobach przewlekłych - przykład chorych na cukrzycę w Polsce 28
Nominacje 33
J. Matuszkiewicz-Rowińska 33
R. Gellert 36
Komunikaty 38