Jesteś tutaj

(4) 2006

Wersja PDF

4/2006, SPIS TREŚCI
Od redakcji

Ewa Barciszewska
W poszukiwaniu straconego – czasu

2
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
OIOK na Banacha
Leszek Pączek – Słowo Rektora 3
ISO 9001: 2000 dla SPCSK
Leszek Pączek – Słowo Rektora 4
Ewa Marzena Pełszyńska – To Wasze święto 5
I Konferencja Naukowa I WL
Marek Krawczyk – Wystąpienie Dziekana 7
Leszek Pączek – Słowo Rektora 10
Program I Konferencji Naukowej I WL 10
Stypendyści FNP 11
Ranking naukowy jednostek AM za rok 2005 14
Medycyna
Katarzyna Kozar–Kamińska, Rafał Kamiński
Cykliny D w regulacji podziałów komórkowych
16
Iwonna Rahden–Staroń, Emilia Grosicka
Epigenetyczne mechanizmy kancerogenezy
20
Nauka
Streszczenie pracy habilitacyjnej
Ewa Iwanicka–Grzegorek
Modyfikacja postępowania diagnostycznego i leczniczego
w przypadkach halitozy ustnej
27
Streszczenia prac doktorskich
Maciej Kostrubiec 32
Elżbieta Łastowiecka 33
Anna Pura 33
Elżbieta Lipska 34
Andrzej Malara 34
Jolanta Mazurek-Kantor 35
Hanna Orłowska 35
Piotr Suwalski 37
Joanna Kunikowska 37
Małgorzata Piaskowska 38
Konrad Słynarski 39
Andrzej Zaręba 40
Obrony prac doktorskich 41
Dydaktyka
Jakub Sokolnicki
Rynek zawodów medycznych (podsumowanie monitoringu ogłoszeń)
43
Wychowanie
Jerzy Rudzik
Człowiek – muzyka – ruch – medycyna
46
Artur Ostrzyżek, Józef Kocur
Psychoedukacja a jakość życia chorych z zaburzeniami psychicznymi
48
Komunikaty 50