Jesteś tutaj

(4) 2010

Wersja PDF

4/2010, SPIS TREŚCI
W HOŁDZIE OFIAROM KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM
Uczciliśmy Pamięć Ofiar Tragedii Smoleńskiej2
Przemówienie Jego Magnificencji Rektora wygłoszone podczas Nabożeństwa Żałobnego5
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Karolina Gwarek
Nasza Uczelnia wyróżniona za walkę z plagiatami
6
Redakcja „MDW”
Sesje sprawozdawcze doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego
7
Iwona Bruśk
Konferencja naukowa „Promocja zdrowia – przykłady dobrych praktyk”
8
Sławomir Poletajew
Relacja z X Czwartku Chirurgicznego
10
Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek
IV Wiosna z Fizjoterapią
12
Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna
II Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
15
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
16
PRO MEMORIA
Redakcja „MDW”
Sesja poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Ostrowskiego
20
Ewa Skrzypek-Fakhoury
Życiorys Prof. Kazimierza Ostrowskiego
22
NAUKA
Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Zastosowanie elementów choreoterapii w dydaktyce
zajęć ruchowych studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM
25
Terminy obron prac doktorskich28
RECENZJE
„Choroby układu oddechowego u dzieci”, pod redakcją prof. Marka Kulusa30
KOMUNIKATY
WUM gospodarzem Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych30
Doktorantka naszej Uczelni stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej31
Nagrody dla studentów WUM31
Wieczór charytatywny w Domu Medyka32