Jesteś tutaj

(4-5) 2005

Wersja PDF

4-5/2005, SPIS TREŚCI
Od redakcji
K. Szałata
Jan Paweł II Wielki 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Żegnamy Ojca Świętego 5
Tadeusz Tołłoczko
Rozmowa z Wielkim Intelektem o nadprzyrodzonej wierze równej pewności 6
Wybory Rektora AM
M. Krawczyk Universitas magistrorum et scholarium 8
L. Pączek Marzy mi się wielki uniwersytet 11
Nowe władze rektorskie, dziekańskie i skład senatu AM 15
Prorektorzy:
Prof. dr hab. Ryszarda Chazan 16
Prof. dr hab. Wiesław Gliński 17
Prof. dr hab. Jerzy S. Stelmachów 19
Prof. dr hab. Piotr Zaborowski 20
Dziekani:
Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong 22
Prof. dr hab. Maciej A. Karolczak 23
Prof. dr hab. Marek Krawczyk 25
Dr hab. Piotr Małkowski 27
Prof. dr hab. n. farm. Józef Sawicki 28
Profesor Zbigniew Religa doktorem honoris causa macierzystej uczelni 30
J. Piekarczyk
Słowo Rektora 30
W. Noszczyk
Laudacja 32
Z. Religa
Sukces ma wielu ojców 34
E. Barciszewska
Serca na włściwym miejscu - rozmowa z prof. Religą 36
J. Piekarczyk
Opatrzność dała Wam szansę 38
Promocja Farmaceutów
J. Piekarczyk
Słowo Rektora 40
J. Kowalski
"Cor gauden exhilaret faciem" 42
E. Malinowska
Uczyliśmy się dla siebie 44
M. Jelińska
Nie dla czczej sławy 44
F. Herold
Dla dobra nauki 44
Z życia studentów
Pokolenie Jana Pawła II 45
Grzegorz Doroszewski
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie 45
Franciszek Grzegorczyk
Studenci medycyny dzieciom 45
Nominacje
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kossakowski 46
Komunikaty 47