Jesteś tutaj

(5) 2004

Wersja PDF

5/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 3
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 4
Ranking jednostek AM 4
A. Górski
Konferencja: Bakteriofagi - teraźniejszość i przyszłość 7
Medycyna 10
K. Niemczyk, K. Bieńkowska, A. Woźniak
Metody rehabilitacji osób z upośledzeniem słuchu 10
Nauka 14
J. Karski
Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego w świetle przepisów i doświadczeń Unii Europejskiej 14
Obrony prac doktorskich 22
A. Bogucka-Bonikowska
Preferencja słodkiego smaku jako marker uzależnieniaod alkoholu etylowego i opiatów 23
P. Bodera
Działanie przeciwutleniające, radioprotekcyjne a struktura izoflawonów i ich pochodnych glikozydowych 24
Dydaktyka 25
J. Kowalski
XL Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym AM 25
J. Tatoń
Nasi studenci medycyny zasługują na głęboką reformę studiów lekarskich 28
Nominacje 34
P. Nyckowski 34
L. Bablok 37
Pro memoria 38
Prof. Chrościcki 38
Komunikaty 39