Jesteś tutaj

(5) 2006

Wersja PDF

5/2006, SPIS TREŚCI
Od redakcji

Jakub Gołąb
Gońmy świat

2
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Centrum Dydaktyczne AM! otwarte 3

Leszek Pączek
Logo naszej auli

4

Janusz Piekarczyk
Wczoraj i dziś AM w Warszawie

6

Medycyna

Marzena Jaciubek
Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby wieńcowej

16

Monika Ołdak Radosław Maksym
Integryna β4 – znaczenie w fizjologii i patologii

22
Nauka
Streszczenia prac doktorskich
Barbara Goraj–Szczypiorowska 26
Nicolas Obeid 27
Michał Kunicki 27
Janina Drozd 28
Tomasz Bujnowski 28
Małgorzata Kobylecka 29
Zenon Huczek 29
Agnieszka Zielińska 30
Aldona Elżbieta Raszkiewicz 30
Wojciech Łuniewski 31
Ewa Lenart–Domka 31
Joanna Popiołkiewicz 32
Rafał Kuźmicz 32
Anna Kiss 32
Monika Szymańska 33
Jacek Pliszczyński 33
Agata Skórka 34
Wojciech Androsiuk 35
Grzegorz Przysada 36
Obrony prac doktorskich 36
Dydaktyka

Mirella Sulewska, Alicja Mikulska, Andrzej Krupienicz
Przygotowanie studentów z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa
do realizacji pierwszych praktyk zawodowych

37

Lilla Walas, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka
Rola kształcenia praktycznego w przygotowaniu do zawodu pielęgniarki

40
Komunikaty 45

Felieton

Stefan Kruś
Od redaktora do samego siebie

46