Jesteś tutaj

(5) 2007

Wersja PDF

5/2007, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Bożena Werner, Tomasz Floriańczyk, Izabela Janiec
42 Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej
2
Edyta Krzych-Fałta
Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu
5
Wojciech Masełbas
Wybory Władz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
7
Anna Barańczyk-Kuźma
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej „SUPERHELISA 2007”
8
Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w Warszawie
10
Nauka
Jan Tatoń
Zwyciężyć cukrzycę
15
Obrony prac doktorskich 24
Andrzej Folga, Agnieszka Gawecka, Anna Maria Celińska, Karolina Świtaj
Streszczenia prac doktorskich
25
Historia
Marek Krawczyk
Dzieje I WL AM w Warszawie (1809-2006)
29
Z życia studentów Akademii Medycznej w Warszawie
Karolina Gwarek
Student w Parlamencie
37
Grażyna Sygitowicz
Analityka medyczna na 11 Pikniku Naukowym Radia „BIS”
39
Komunikaty
Promocja absolwentów Wydz. Farmaceutycznego 41
Walka o indeks AM 41
Drugie spotkanie stomatologów 42
Proper Medical Writing 42
Teatr Akademii Medycznej 42
Medykalia 2007 43
VIII Międzynarodowy Kongres PTT 44