Jesteś tutaj

(5) 2013

ZałącznikWielkość
PDF icon pdf do pobrania6.72 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Biuro Informacji i Promocji
5. edycja imprezy edukacyjno-naukowej „Warszawski Uniwersytet Medyczny
Społeczeństwu Warszawy”   2

Cezary Ksel
Sukces naszej Uczelni w rankingach szkół wyższych   6

Rozmowa z prof. Edmundem Sieradzkim o uruchomionej Aptece Szkoleniowej WF   7

Konferencje

Joanna Gajowniczek
Seminarium Bolońskie   10

Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia
Q jak kultura jakości uczelni. O projekcie „Q: Kultura Jakości Uczelni”   11

Joanna Gajowniczek, Artur Białoszewski
Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”   12

Cezary Ksel
VIII Konferencja naukowa I Wydziału Lekarskiego   14

Cezary Ksel
9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists   15

Rafał Machowicz, Wanda Gajzlerska, Agata Matysiak
II Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych   16

Rozmowa z lek., mgr. farm. Wandą Gajzlerską –
Przewodniczącą Zarządu Samorządu Doktorantów WUM   18

Cezary Ksel
Konferencja „Ars Obstetricia. Wokół sztuki akuszeryjnej”   20

Biuro Informacji i Promocji
Certyfikat „Uberrima Fide” dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   21

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   22

ROZMOWY

Z prof. dr hab. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską –
o znaczeniu opieki farmaceutycznej   23

Z prof. dr. hab. Marcinem Wojnarem –
o systemie zarządzania jakością kształcenia WUM   26

KOMUNIKAT

Specjalistyczne kursy językowe w Studium Języków Obcych WUM   29

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk
Kształcenie przez Internet w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
– doświadczenia własne   30

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich   35