Jesteś tutaj

(6) 2003

Wersja PDF

6/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych o systemie ochrony zdrowia w Polsce 5
Akademickie spotkanie europejskie z Józefem Oleksym 9
Wystąpienie JM Rektora Akademii Medycznej 10
Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu lekarza 12
M. Krawczyk, W. Patkowski
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego 14
P. Tomaszewski
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego 16
J. Kowalski
Wystąpienie prodziekana 17
H. E. Makulska-Nowak
Podziękowania doktorantów 20
B. Haznar
Podziękowania absolwentów 21
Prace doktorskie obronione na I Wydziale Lekarskim AM 22
M. Foryś
Piknik naukowy 2003 Polskiego Radia 25
Medycyna 27
A. Wojtowicz , M. Kisłowska-Syryczyńska
Miazga zębów mlecznych– potencjalne źródło komórek macierzystych 27
K. Niemczyk, M. Kujawińska, A. Bruzgielewicz, T. Kucharski
Możliwości poprawy wizualizacji w polu operacyjnym 31
Nauka 37
Granty 37
M. Sieradzka
Warsztaty mikroskopowe Olympus Optical Polska 40
Dydaktyka 43
M. Papiernik, A. Wieczorek
Pielęgniarstwo chirurgiczne w nauczaniu licencjackim 43
J. Matlak, J. Sokolnicki
Biuro Karier – rynek szans czy też szansa dla rynku 45
J. Pachecka, P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska
Opinia studentów o nauczaniu biochemii na III roku Wydziału Farmaceutycznego 47
Wychowanie 54
W. Nielubowicz
Polemiki – Przysięga Hipokratesa 54
Cz. M. Szczepaniak
Uskrzydleni cierpieniem (2) 56
Nowości wydawnicze 60
J. Tatoń: Filozofia w medycynie 60
Komunikaty 62
Nominacje na stanowiska profesorów AM 62
Konferencja „Medycyna-Etyka-Ekonomia” 62
Rekrutacja na studia w Akademii Medycznej w Warszawie 62