Jesteś tutaj

(6) 2004

Wersja PDF

6/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 3
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 4
M. Foryś
VIII Piknik Naukowy Polskiego Radia 4
J. Kowalski
Promocja magistrów farmacji i doktorów nauk farmaceutycznych 7
J. Kowalski
Wystąpienie Dziekana 8
A. Kwiatkowska
Międzynarodowa Konferencja z okazji 30.lecia współpracy AM z Uniwersytetami w Lund i Malmö 11
Uroczystość wznowienia dyplomów lekarskich absolwentów Oddziału Stomatologii z 1953r. 13
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora AM 13
M. Sołtan
Wystąpienie przedstawicieli jubilatów 14
J. Piekarczyk
Jubileuszowa sesja naukowa z okazji 70.lecia powstania Akademii Stomatologicznej 15
J. Piekarczyk
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w AM 17
Etyka 19
A. Górski
V Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna 19
Nauka 14
J. Domagała-Kulawik
Ocena stanu immunologicznego płuc chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca 22
Obrony prac doktorskich 26
A. Kusz-Rynkun
Przebieg choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem tendencji do zanikania zjawiska sezonowości 28
A. Jarosz
Niekonwencjonalne biochemiczne wskaźniki ryzyka miażdżycy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 29
Nominacje 30
I. W. Krasnodębski 30
Nowości wydawnicze 34
50 lat Polskiego Towarzystwa Urologicznego 34
Pro memoria 36
Janusz Halik 36
Komunikaty 37