Jesteś tutaj

(6) 2005

Wersja PDF

6/2005, SPIS TREŚCI
Od redakcji
Andrzej Górecki
Po co nam telemedycyna?
2
TELEMEDYCYNA
Wojciech Glinkowski
Wprowadzenie do telemedycyny
3
Wojciech Glinkowski
Towarzystwa telemedycyny w Polsce i na świecie
8
Janusz Sierdziński
Elektroniczna Historia Choroby (EHC) pacjentów kardiologicznych
9
Wojciech Glinkowski, Mariusz Gil, Michał Szałwiński, Bogdan Ciszek
Telekonsultacje w chirurgii urazowej i ortopedii z wykorzystaniem sieci mobilnej
13
Radosław Rzepka
Bezpieczeństwo medycznych internetowych baz danych
17
Robert Rudowski
Znaczenie stosowania standardów transmisji danych na przykładzie standardu HL7 (Health Level 7)
20
Tomasz Koziński
Zastosowanie PDA w praktyce lekarskiej
23
Wojciech Glinkowski, Krzysztof Szablisty
Wybrane zagadnienia zastosowania fotografi i cyfrowej do prowadzenia dokumentacji lekarskiej i telekonsultacji
25