Jesteś tutaj

(6) 2006

Wersja PDF

6/2006, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Akademickie Dni Kardiologiczne 3

Program sesji

3

Ewa Burbicka, Wojciech Braksator
„Tętniąca” akademia

3

Leszek Pączek
Słowo Rektora

6

Program sesji studenckich

8

Zbigniew Gaciong
Od bomby, przez Viagrę, po Nobla

9

Etyka w medycynie

11

Leszek Pączek
Słowo Rektora

11

Ewa Barciszewska
Jest nad czym myśleć – rozmowa z prof. Pasierskim

12

Ryszarda Chazan
Trzydzieści lat historii i dokonań „w pigułce”

16

Leszek Pączek
Słowo Rektora

17
Nauka
Streszczenia prac doktorskich
Kinga Ziółkowska
Ocena wpływu edukacji przedporodowej na przebieg porodu rodzinnego
19
Piotr Remiszewski
Wyniki przeszczepiania wątroby w zależności od rodzaju techniki zespolenia żyły głównej dolnej
20
Adam J. Sybilski
Stężenie immunoglobuliny E we krwi pępowinowej a występowanie chorób atopowych w pierwszym roku życia
21
Janusz Kochman
Ocena parametrów odczynu zapalnego u chorych poddawanych zabiegom angioplastyki wieńcowej
22
Krzysztof Dudek
Ocena standardowych parametrów czynności wątroby oraz ekspresji wybranych cytokin w prognozowaniu przebiegu pooperacyjnego u chorych po transplantacji wątroby
22
Monika Wieliczko
Ocena antymiażdżycowego działania α-tokoferolu u chorych przewlekle dializowanych
23
Katarzyna Wajs
Historia naturalna ospy prawdziwej od XVIII wieku na terenie ziem polskich i w Polsce
24
Obrony prac doktorskich 24

Medycyna

Halina Zielińska-Więczkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Użyteczność koncepcji jakości życia w medycynie

26

Historia

Janina Wereszczak-Wzorek
Wiktor Dega – twórca polskiej szkoły rehabilitacji

31

Janina Wereszczak-Wzorek
Marian Allan Weiss – rozsławił imię polskiej rehabilitacji w świecie

34
Dydaktyka

Janusz Piekarczyk
Kiedy nadejdą „lepsze czasy”?

35