Jesteś tutaj

(6) 2007

Wersja PDF

6/2007, SPIS TREŚCI
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Redakcja „MDW”
81 Urodziny Profesora Stefana Krusia
2
Karolina Gwarek
50-lecie dyplomów I Wydziału Lekarskiego
2
Wystąpienie JM Rektora Akademii Medycznej prof. Leszka Pączka 3
Wystąpienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego AM prof. Marka Krawczyka 6
Karolina Gwarek
Świat chce być oszukiwany – rozmowa z prof. Kazimierzem Ostrowskim
8
Życiorys naukowy prof. Kazimierza Ostrowskiego 9
Marcin Grabowski, Agnieszka Serafin, Grzegorz Opolski
IX Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2007
10
Mira Lisiecka-Biełanowicz
JAKOŚĆ 2007. Systemy jakości w ochronie zdrowia
14
Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w Warszawie
16
Nauka
Obrony prac doktorskich 16
Magdalena Mielczarek-Puta, Dorota Ścibior, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Magdalena F. Feliksbrot-Bratosiewicz
Streszczenia prac doktorskich
20
Anna Jeznach-Steihagen, Marta Cituk
Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego w grupie pacjentów poradni kardiologicznej
24
Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Janina Wereszczak-Wzorek
Próba oceny jakości i przydatności pielęgnacyjnych praktyk wakacyjnych w kształceniu studentów Oddziału Fizjoterapii II WL AM w Warszawie
30
Komunikaty
Wręczenie dyplomów absolwentom English Division 34
Limity przyjęć na studia w 2007 roku 34
Rekrutacja na studia w warszawskiej AM 36