Jesteś tutaj

(6) 2009

Wersja PDF

6/2009, SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Redakcja „MDW”
Spotkania po latach – uroczystości wznowienia dyplomów na I Wydziale Lekarskim
2
Wolffiana 2009 4
Karolina Gwarek
Unicredit Health Day
6
Redakcja „MDW”
XI Dni Farmakoterapii Kardiologicznej
7
Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel
Konferencja dla nauczycieli akademickich: Jak konstruować i oceniać prace dyplomowe?
9
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM
10
NAUKA
Marta Lipowska, Iwona Szymusik, Monika Kozarzewska, Paweł Plakwicz
Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich
12
Terminy obron prac doktorskich20
DYDAKTYKA
Bruno Szczygieł, Barbara Sińska
Kształcenie dietetyków w Polsce. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Rola Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
21
HISTORIA
Barbara Koziarkiewicz
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1800-1832)
28
RECENZJE
Redakcja „MDW”
Dzieje I Wydziału Lekarskiego
32
Kazimierz Szałata
Bioetyka w klasycznym ujęciu
32
KOMUNIKATY
Prof. Hanna Szajewska – przewodniczącą ESPGHAN35
Prof. Andrzej Górski członkiem czynnym PAU35
Wręczono dyplomy CKP35
Informacja o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym36