Jesteś tutaj

(6) 2011

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania2 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Prof. Janusz Woytoń – Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   2

Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego   5

Stanisław Radowicki
Laudacja Pofesora Janusza Woytonia   7

Janusz Woytoń
Moja przygoda z płynem owodniowym   10

Redakcja „MDW”
Rozdanie dyplomów English Division   12

Cezary Ksel
VI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego   14

Cezary Ksel
III Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu   15

Cezary Ksel
Nowe lądowisko w szpitalu na Banacha   16

Cezary Ksel
Zmodernizowane zakłady w szpitalu dziecięcym   18

Cezary Ksel
IV Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”   19

Biuro Informacji i Promocji
XIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej   21

Cezary Ksel
Wystawa „Maria Skłodowska-Curie – życie i praca”   23

Jakub Paprotny
II Warszawski Piknik Archiwalny   24

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   25

NAUKA

Nominacje profesorskie – życiorysy:
Prof. dr hab. Ewa Bar-Andziak   28
Prof. dr hab. Maria Nowaczyk   30
Prof. dr hab. Ewa Barcz   31

Joanna Chylińska, Agata Krupa, Krzysztof Owczarek
Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników pogotowia ratunkowego –
porównanie różnych grup zawodowych   34

Terminy obron prac doktorskich   39