Jesteś tutaj

(6) 2012

ZałącznikWielkość
PDF icon PDF do pobrania7.41 MB

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Otwarcie Centrum Biblioteczno-Informacyjnego   2

Redakcja „MDW”
„To piękna chwila...” Rozmowa z mgr Irminą Utratą – dyrektorem Biblioteki Głównej WUM   5

Cezary Ksel
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego na I Wydziale Lekarskim   8

Redakcja „MDW”
Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu   13

Redakcja „MDW”
Szesnaste Wolffiana   14

Redakcja „MDW”
Odsłonięcie tablicy pamięci Profesora Stefana Wesołowskiego   15

Krzysztof Owczarek, Dorota Włodarczyk, Magdalena Łazarewicz
Spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii medycznej   16

Danuta Cieśla
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Wydziału Nauki o Zdrowiu   19

Marta Suchojad, Magdalena Wilk
XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej   21

Iwona Wawer
I Konferencja Zielarska Kobiet na Podlasiu   23

Redakcja „MDW”
Afrykańska misja absolwentki WUM. Rozmowa z Moniką Sawicką   25

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   28

MEDYCYNA

Franciszek Radziszewski, Dominik Olejniczak
Od telemedycyny do e-health   31

ETYKA

Tadeusz Tołłoczko
Stanowisko w sprawie PGD przesłane do Komisji Bioetyki przy Prezydium PAN   35

NAUKA

Jan Doroszewski
Język jako narzędzie medycyny: poznanie, leczenie, opieka   38
Terminy obron prac doktorskich   42