Jesteś tutaj

(7-8) 2003

Wersja PDF

7-8/2003, SPIS TREŚCI
Od Redakcji 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
M. Sieradzka
Promocja doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych I Wdziału Lekarskiego oraz uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa 5
M. Krawczyk
Wystąpienie Dziekana 7
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora 8
M. Szostek
Laudacja prof. M. R. Greenhalgha 10
J. Wysocki
Wystąpienie przedstawiciela promowanych doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych 14
50-lecie Kliniki Kardiologicznej 16
G. Opolski
Otwarcie uroczystej sesji jubileuszowej 50-lecia powstania Katedry Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie 16
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora 18
D. Liszewska-Pfejfer
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci profesora Zdzisława Askanasa w Szpitalu Dzieciątka Jezus 18
Konferencja "Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych" 23
M. Müldner-Kurpeta
XXII Konferencja Szkoleniowa Bibliotek Medycznych 23
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora 24
Medycyna 25
M. Kuch
"Zawał serca - początek intensywnej opieki kardiologicznej" 25
Nauka 30
M. Gajewska
Zakażenia HPV u kobiet w ciąży prawidłowej, powikłanej cukrzycą i po przeszczepieniu nerek 30
M. Modzelewska
Zmiany ekspresji białek regulujących apoptozę i lekowrażliwość komórek krwi i szpiku w ostrych białaczkach dziecięcych 31
Profilaktyka zdrowia 32
J. Woźniak
Przeciwdziałanie depresji 32
Leki a żywienie 33
Tysiące lat wojny człowieka z przyrodą 36
Historia medycyny 41
A. Kierzek
Problemy terapeutyczne zapalenia ochrzęstnej małżowiny usznej w XIX wieku 41
Ogólna charakterystyka lekarzy zajmujących się otolaryngologią w Warszawie w XIX stuleciu 43
Wychowanie 46
S. Kruś
Hipokrates czy Hippokrates, spośród niełatwych to najłatwiejsze 46
E. Dąbrowska
Terapeutyczna rola animacji kulturalnej w placówkach służby zdrowia 48
H. Zielińska-Więczkowska
Potrzeba zabiegania o altruizm w procesie wychowawczym 51
J. Rudzik
Polska młodzież - ideały wychowawcze a rzeczywistość społeczna 55
Pro memoria 57
N. Bocheńska
Wspomnienie o dr B. Dyszyńskiej-Rościszewskiej 57
M. Karolczak
Wspomnienie o prof. I. Smólskiej 58
Nowości wydawnicze 60
PATOLOGIA. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych 60
Komunikaty 61
Wyróżnienie dla dr J. Gołąba 61
H. Celnik
Siódme Wolffiana 64
T. Noskowski
Niektóre problemy bezpieczeństwa na terenie Akademii Medycznej 66
T. Kocon
Referat Zarządu na Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji 68
Sprostowanie 72